Kajkanten

Kajkanten er den sydligste blok langs vandkanten på islands brygge. Projektet er udført med Sto Facadepudssystem i 2011-12. Isolering A/S udførte projektet for Adserballe og Knudsen. Bygherren er JM Danmark.